"הצלחה מורכבת
מאחוז אחד של
השראה ו-99 אחוזים
של הזעה"
(תומס אדיסון)

יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר
יום רביעי 15/05, 17:00,
נפתחת סדנה להתנהלות כלכלית
יום חמישי 18/04,
הגיוסים למחזור החדש של תכנית סטרייב בעיצומם!! מס' המקומות מוגבל..
יום שלישי 14/05, 17:30,
סדנת דע את עצמך- זיהוי סגנונות תקשורת | מרצה: קרין שממה
יום רביעי 01/05, 10:30-12:30,
נפתח קורס אופיס בסיסי בשעות הבוקר