תושבת רחובות מעל גיל 35 ולומדת לתואר ראשון*?
פורום נשים בעיריית רחובות, מפעל הפיס ומוסדות הלימוד השותפים,
מזמינים אותך לקבל מלגת לימודים בגובה עד 10,000 ש"ח 
בתמורה לשעות התנדבות בקהילה.

לפרטים והרשמה לחצי כאן

כל מי שנרשמת בקישור המצ"ב תקבל במייל חוזר את הטפסים למלגה.

את הטפסים יש להחזיר עד ה21/11/21 במשרדי מרכז הגישור העירוני, טלר 9ב' רחובות. 

*הזכאות למלגה הינה לללומדות לתואר ראשון/ תעודת הוראה במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג וללומדות הנדסאית במוסד מוכר ע"י המה"ט.

לא יתאפשר כפל מלגות עם מלגת מפעל הפיס.